Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2015

ksiezycowam
19:13
7831 69b7
ksiezycowam
19:12
ksiezycowam
19:11
4976 d8f5
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viagwiazdeczka gwiazdeczka

March 15 2015

ksiezycowam
20:47
4755 3849 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagwiazdeczka gwiazdeczka

February 01 2015

ksiezycowam
21:15
Śni mi się ona, co było łatwe do przewidzenia, podświadomość próbuje wyrzygać ją jak obiad z zepsutego mięsa, stawiając mnie z nią w dziesiątkach konfiguracji.
— Jakub Żulczyk – Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyszkaminnie myszkaminnie
ksiezycowam
21:14
9858 6736 500
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viakrainakredek krainakredek
ksiezycowam
21:13
1935 91c6 500
Reposted fromcoldcherry coldcherry viawisniowysad wisniowysad
ksiezycowam
16:14
W literaturze nie chodzi o poprawność gramatyczną, lecz o zwabienie czytelnika i opowiedzenie mu historii... i jeśli to możliwe, sprawienie, by w ogóle zapomniał, że czyta jakąś opowieść.
— Stephen King - Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika
Reposted frompuella13 puella13 viamyszkaminnie myszkaminnie
ksiezycowam
16:14
Rację ma ten, kogo podziwiasz.
— les amours imaginaires
ksiezycowam
16:11
Załóżmy, że poznajesz dziewczynę, i zakochujesz się, a ona po chwili cię zostawia dla innego faceta. Zanim zaczniesz sobie zadawać pytania w rodzaju, czy ten facet jest bardziej opiekuńczy, męski, stanowczy, ma silniejszy charakter, bardziej potrafi ją opanować, zwróć uwagę na jedną rzecz - on zawsze zarabia więcej pieniędzy, niż ty. Ma również wyższą pozycję, więcej władzy, lepszy samochód, jest bardziej pewny siebie, ale to są tylko konsekwencje pieniędzy. I nie masz prawa mieć pretensji do tej dziewczyny. Gdy ty dostajesz propozycję lepiej płatnej pracy, też tylko udajesz przed samym sobą, że się zastanawiasz.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyszkaminnie myszkaminnie
ksiezycowam
16:09
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawisniowysad wisniowysad
ksiezycowam
16:09
-Ja nic nie wole .To Ty , tak jak wszyscy , wyjąłeś sobie wszystko z głowy i włożyłeś w tablet , w komputer, w chmurę , w cokolwiek - odpowiadam -W pamięć zewnętrzną .Co się stanie , jak pamięć zewnętrzna się zepsuje?
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyszkaminnie myszkaminnie
ksiezycowam
16:08
ksiezycowam
16:08
 Zamarzyło jej się niemożliwe.
— N.Sparks
Reposted fromnivea nivea viamyszkaminnie myszkaminnie
16:08
2283 02c8 500
Reposted fromsunlight sunlight viamyszkaminnie myszkaminnie

January 20 2015

ksiezycowam
20:04
5094 2044
Reposted fromscorpix scorpix viakrainakredek krainakredek
ksiezycowam
20:03
4956 6dce 500
Reposted fromhermina hermina viawisniowysad wisniowysad
20:01
Jeżeli chcemy, aby dziecko było naprawdę szczere, musimy najpierw dać mu do zrozumienia, że uszanujemy to, co powie. Nie będzie wtedy zmuszone szukać usprawiedliwień ani wymawiać się niewiedzą lub brakiem zdolności. Pewne naszej dobrej woli chętnie powiadomi nas (i siebie także) o tym, co dzieje się w jego głowie.
— Bruno Bettelheim, “Wystarczająco dobrzy rodzice”
Reposted fromkonrad konrad viamyszkaminnie myszkaminnie
ksiezycowam
13:28
13:28
9817 89f7
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viafuck-off fuck-off
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl